Avis legal

AVIS LEGAL
POLÍTICA DE PRIVACITAT PER LA PÀGINA WEB
El present avis legal recull les condicions generals que regulen l'accés i l'ús del lloc web, www.castellsvic.com.

DADES DE L'EMPRESA
En compliment de l'article 10 de  la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, a continuació s'exposen les dades identificatives de l'empresa.
Nom: Castellsvic.
Raó social: Instal•lacions Tècniques Eficients, S.L.
CIF: B66416256
Domicili: C/ de la Vinya, 10, 08503 Gurg (Barcelona)
Telèfon: 93 889 56 13
Correu electrònic: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.
CONDICIONS GENERALS
L'accés i ús del lloc web implica l'expressa i total acceptació d'aquestes condicions generals en la versió publicada en el moment en que l'usuari accedeixi, sense perjudici de les condicions particulars que poguessin aplicar-se en alguns serveis concrets del lloc web.

L'usuari accepta que l'accés al present lloc web i dels continguts inclosos en el mateix lliurament i conscientment, sota la seva exclusiva responsabilitat.

Els usuaris accedeixen al lloc web de forma lliure i gratuïta, encara que Instal·lacions Tècniques Eficients, S.L., és reserva el dret de limitar l'accés per determinats continguts o serveis, exigint el registre de les seves dades prèviament a l'accés.

Instal·lacions Tècniques Eficients, S.L., és reserva el dret a modificar en qualsevol moment la presentació,configuració i localització del lloc web, així com els continguts, serveis i las condicions requerides per la utilització dels mateixos quan ho consideri oportú o amb la finalitat d'adequar-se a canvis legislatius i tecnològics futurs. Aquestes modificacions seran validades des de la seva publicació en el lloc web.

Instal·lacions Tècniques Eficients, S.L., és reserva el dret a interrompre l'accés al present lloc web en qualsevol moment i sense previ avís, ja sigui per motius tècnics, de seguretat, de control, de manteniment, per manca de subministrament elèctric o per qualsevol altre causa. Aquesta interrupció podrà tenir caràcter temporal o definitiu, en aquest cas els usuaris podran patir de la pèrdua d'informació emmagatzemada en els diferents serveis, sense donar dret a cap indemnització.

Instal·lacions Tècniques Eficients, S.L., és compromet a no remetre comunicacions comercials sense identificar-les com a tals, conforme al disposat a la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i de comerç electrònic. A aquest efecte no serà considerada com a comunicació comercial tota la informació que s'enviï als clients de nom de Instal·lacions Tècniques Eficients, S.L., sempre que tingui per finalitat el manteniment de la relació contractual existent entre client i Instal·lacions Tècniques Eficients, S.L., així com el desenvolupament de les tasques d'informació, formació i altres activitats pròpies del servei que el client tingui contactat amb Instal·lacions Tècniques Eficients, S.L. .

AVÍS DE COPYRIGHT

Instal·lacions Tècniques Eficients, S.L., disposa de la titularitat del present lloc web. Tots els drets de propietat industrial e intel·lectual sobre aquest portal d'Internet estan legalment reservats, de manera que l'accés o la seva utilització per part de l'usuari, no s'ha de considerar de cap manera, com l'atorgament de cap llicencia d'ús o dret sobre qualsevol actiu.

Els usuaris del lloc web únicament podran realitzar l'ús privat, personal o Professional dels continguts d'aquest. Està absolutament prohibit, l'ús del lloc web o d'algun dels seus elements amb finalitats comercials il·lícites.

No és podran realitzar actes de reproducció, modificació, distribució o comunicació pública del lloc web sense previ consentiment per escrit d'Instal·lacions Tècniques Eficients, S.L. .

Queda prohibida la reproducció dels continguts del lloc web.

Instal·lacions Tècniques Eficients, S.L., no assumirà cap responsabilitat derivada de l'ús per tercers del contingut del lloc web i podrà exercitar totes les accions civils o penals que li corresponguin en cas d'infracció de aquests drets per part de l'usuari.

CLAUSULA D'EXTINCIÓ DE RESPONSABILITAT

Els continguts incorporats en el lloc web han sigut elaborats en tot moment de bona fe amb el propòsit de donar informació als usuaris, de manera que Instal·lacions Tècniques Eficients, S.L., no assumeix cap tipus de responsabilitat respecte a la integritat o exactitud de dita informació ni garantitza la actualització de la informació que es pugui obtindre del mateix, la qual podrà ser modificada sense avís previ. Tampoc és responsabilitza dels eventuals errors tipogràfics, formals o numèrics que pugui existir al lloc web.

Instal·lacions Tècniques Eficients, S.L., no és responsabilitza del mal ús que els usuaris puguin fer del lloc web.

1. Responsabilitat per el funcionament del lloc web.

Instal·lacions Tècniques Eficients, S.L., intentarà reduir al mínim els problemes ocasionats per errors de caràcter tècnic, podrà procedir a la suspensió temporal dels serveis i continguts del lloc web per efectuar operacions de manteniment, millora o reparació dels mateixos, sense que això origini indemnització a l'usuari per aquests conceptes.

Instal·lacions Tècniques Eficients, S.L., no assumeix cap responsabilitat respecte als danys que pugues ocasionar al usuari a resultes de la consulta d'aquesta pàgina web, o d'aquelles altres externes objecte del reenviament.

Instal·lacions Tècniques Eficients, S.L., no serà responsable en cas de que existissin interrupcions del servei, o mal funcionament d'aquest que tinguin origen en el suposat cas fortuït, força major o altres causes que escapen del seu control.

2. Responsabilitat per l'ús d'enllaços.
Instal·lacions Tècniques Eficients, S.L., no assumeix cap responsabilitat derivada de la existència d'enllaços entre els continguts del lloc web i continguts situats fora del mateix, o de qualsevol altre menció de continguts externs a aquest lloc web.

En el cas que Instal·lacions Tècniques Eficients, S.L. constati per algun mitja la il•licitud de la pàgina web, o de que lesiona bens o drets d'un tercer susceptibles d'indemnització, l¡empresa suprimirà o inutilitzarà l'enllaç.

La presencia d'altres enllaços en el lloc web tenen la finalitat merament informativa, no constituint en cap cas una invitació recomanació a la contractació de productes o serveis que s'ofereixin en el lloc d'Internet de destí, i en cap cas impliquen recolzament a les persones o entitats autores de tals continguts o titulars dels llocs on és troben.

D'aquesta manera Instal·lacions Tècniques Eficients, S.L. no és responsabilitza del contingut i disponibilitat dels llocs web als que enllaça fora de la seva pàgina, de qualsevol dany o pèrdua que pugui sorgir per la connexió o per l'ús de qualsevol contingut, producte o servei disponible en els llocs web als que dirigeixen els enllaços.
POLITICA DE PRIVACITAT
Instal·lacions Tècniques Eficients, S.L. informa a continuació de la política de privacitat aplicada a les dades personals. D'aquesta manera, totes les dades personals que tingui sota la seva responsabilitat seran tractades d'acord a la Llei 15/1999, 13 de desembre, de Protecció de Dades de caràcter personal i s'aplicaran les oportunes mesures de seguretat i confidencialitat.
La visita al lloc web www.castellsvic.com no implica que el usuari tingui que subministrar cap informació respecte a la seva identitat, no sent associada a un usuari concret per l'empresa. En el supòsit de que el subministra de dades de caràcter general de personal, aquestes dades seran recollides i utilitzades d'acord amb les limitacions i drets recollits a la citada norma de protecció de dades.
Els usuaris que facilitin dades de caràcter personal consenten de forma clara, exacte e inequívoca les presents condicions.
1. Recollida de dades.
La recollida de dades de caràcter personal és realitzarà única i exclusivament a través dels formularis publicats en la web i dels correus electrònics que els usuaris puguin remetre a Instal·lacions Tècniques Eficients, S.L. que seran inclosos en un fitxer autoritzat.
Els fitxers titularitat de Instal·lacions Tècniques Eficients, S.L. figuren inscrits en el Registre General de l'Agencia Espanyola de Protecció de Dades, al que podrà accedir l'usuari o visitant per comprovar-ne la situació.
Instal·lacions Tècniques Eficients, S.L. conservarà les seves dades un cop finalitzada la relació amb l'usuari per complir les obligacions legals necessàries. Al mateix temps, procedirà a la cancel·lació de les dades recollides quan siguin de ser necessàries per la finalitat per la que varen ser recollides.
2. Segureta de la informació.
Instal·lacions Tècniques Eficients, S.L. ha desenvolupat tots els sistemes i mesures tècniques i organitzatives al seu abast, previstes a la normativa de protecció de dades de caràcter personal per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i sostracció de les dades de caracter personal facilitades per l'usuari o visitant.
Llevat tot, l'usuari o visitant deu ser conscient de que les mesures de seguretat a Internet no son inexpugnable.
3. Confidencialitat i secret professional.
Les comunicacions privades que poguessin donar-se entre el professional d'Instal·lacions Tècniques Eficients, S.L. i els usuaris o visitants, seran considerades com confidencials. L'accés a aquesta informació està restringit mitjançant eines tecnològiques i mitjançant estrictes controls interns.
4. Enllaços amb llocs web.
El present lloc pot contenir enllaços o links amb altres llocs web. S'informa que Instal·lacions Tècniques Eficients, S.L. no disposa de cap control ni té cap responsabilitat sobre les polítiques o mesures de protecció de dades de altres llocs web.
5. Drets dels usuaris
L'usuari podrà exercir, respecte a les dades recopilades en la forma prevista, els drets reconeguts per la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i en particular els drets d'accés, rectificació o cancel·lació de dades i oposició, si resultes pertinent.
Els drets de cancel·lació, oposició i revocació del consentiment per la cessió podran ser exercits per l'usuari, i en els seu cas que el representi, mitjançant sol·licitud tramesa per correu ordinari, signada i acompanyada de fotocopia de DNI, a l'adreça de la seu de Instal3lacions Tècniques Eficients, S.L. indicada més amunt.
Instal·lacions Tècniques Eficients, S.L., informa que les dades personals recavades, quan hagin deixat de ser necessàries o pertinents per la finalitat per la que varen ser recollides, seran cancel·lades conforme estableix la normativa de protecció de dades de caràcter personal.
CLAÚSULA PER FORMULARIS
En el cas de que Instal·lacions Tècniques Eficients, S.L. disposi de formularis, la identificació del usuari és plena, ja que és el propi usuari el que, voluntàriament, introdueix les seves dades als nostres formularis.
La informació facilitada per l'usuari serà utilitzada per Instal•lacions Tècniques Eficients, S.L. exclusivament per les finalitats que s'informen en cada cas.
Instal·lacions Tècniques Eficients, S.L. serà l'entitat responsable del fitxer generat amb les dades de caràcter personal subministrats per els usuaris del lloc web en els formularis. D'acord a la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de caràcter personal, Instal·lacions Tècniques Eficients, S.L. és compromet al compliment de la seva obligació de secret respecte a les dades de caràcter personal i al deure de tractar-los amb confidencialitat. A aquest efecte, adoptarà les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.
Les dades personals recollits no seran cedits a tercers sense el seu consentiment exprés.
L'usuari que figuri a la base de dades podrà exercir en tot moment el seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, mitjançant sol·licitud tramesa per correu electrònic ordinari, signada i acompanyada de fotocopia de DNI, a l'adreça d'Instal•lacions Tècniques Eficients, S.L. indicada més amunt.
Per aclarir qualsevol aspecte relacionat amb la política de privacitat d'Instal•lacions Tècniques Eficients, S.L. en relació a els usuaris que visiten la nostra web, no dubti en posar-se en contacte amb nosaltres a través de l'adreça de correu electrònic Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la..">Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la..

Utilitzem Cookies per millorar en nostre lloc web i la teva experiència utilitzant-lo. Per trobar més informació i com eliminar-les del teu navegador visita la nostra Política de cookies.

Accepto

EU Cookie Directive Plugin Information