NOTICIAS

Presentació de la campanya audiovisual de promoció de l’autoconsum

Coincidint en dates amb la Creació de la Taula d’impuls a l’autoconsum fotovoltaic a Catalunya i del Dia Mundial de l’Eficiència Energètica (5 de març), diverses associacions i administracions catalanes, han presentat la campanya ‘L’autoconsum, una opció viable per a particulars, empreses i per a l’Administració’, que gira entorn d’un vídeo divulgatiu elaborat per aquestes entitats.https://youtu.be/_jYJOo6SP-o

Aquesta campanya audiovisual té com a objectiu conscienciar el conjunt dels agents públics i privats i la ciutadania de la importància de l’autoconsum per tal de dibuixar una societat més sostenible i reduir els efectes del canvi climàtic, per fer possible la transició energètica cap a un nou model d’energia neta.


ASPIRACIÓ CENTRALITZADA, EL SISTEMA MÉS EFICIENT I HIGIÈNIC PER NETEJAR

L’aspiració ceAspirant.jpgntralitzada és el sistema per netejar més eficient, silenciós, còmode i higiènic que hi ha, i estalvia hores de feina, consum elèctric i manteniment; està especialment recomanat en habitatges, residències, perruqueries, centres veterinaris, oficines, hotels i altres edificis.

L’aspiració centralitzada permet mantenir la qualitat del aire a l’habitatge, al contrari que els aspiradors convencionals, que fan recircular l’aire i l’escalfen, desprenent males olors i dispersant a l’ambient les partícules més fines, que són les causants d’al·lèrgies. En aquest sentit, està especialment indicada on visquin o treballin persones asmàtiques o sensibles als al·lèrgens, aconseguint eliminar definitivament els àcars i les partícules causants d’aquestes afeccions.

La instal·lació és simple: es pot realitzar tant en obra nova com en rehabilitació o fins i tot en obra finalitzada. Una instal·lació d’aspiració centralitzada està formada per una mànega flexible connectada a una presa de la paret, unes canonades encastades i una central d’aspiració. Comparat amb la resta d’instal·lacions, el cost és econòmic: un habitatge d’uns 100 m² pot disposar d’aspiració centralitzada a partir de 1.400 €.

El funcionament és molt pràctic, tan sols haurem de connectar la mànega a la presa i la central d’aspiració es posarà en funcionament immediatament o mitjançant l’interruptor incorporat al mànec de la mànega, i tot el que aspirem serà conduit circulant per les canonades fins arribar al dipòsit de la central d’aspiració.

El manteniment és molt simple i el pot fer el mateix usuari buidant el dipòsit i netejant el filtre de la central d’aspiració cada 4 o 6 mesos en funció de l’ús que se’n faci. Existeixen equips instal·lats amb més de 15 anys d’utilització diària als quals no ha calgut fer-hi cap altre manteniment. Tot i això és recomanable que un servei tècnic hi faci un manteniment anual o bianual per comprovar-ne l’estanquitat i el cabal i que no existeixi cap obstrucció a les canonades, amb l’objectiu de garantir que la instal·lació manté el màxim d’eficiència i per assegurar-ne la durabilitat.

Per complementar les instal·lacions es comercialitzen tot tipus d’accessoris, mànegues, raspalls i canyes, així com tots els recanvis necessaris.

BPIE publica un informe sobre la importància d'edificis intel·ligents

BPIE publica un informe sobre la importància d'edificis intel·ligents

Els edificis intel·ligents podrien tenir un pes molt important en la descarbonització d'altres sectors, segons indica l'últim informe publicat per Buildings Performance Institute Europe (BPIE). Aquesta entitat es recolza en deu arguments per demostrar que els edificis podrien arribar a ser el nucli d'un sistema energètic descarbonitzat, produint, emmagatzemant i distribuint la seva pròpia energia. A aquest concepte se li denomina micro xarxa o "micro energy-hub".

bpie-edificis-micro-xarxes-electriquess-descarbonitzacio.jpg 

Sota aquest concepte, els edificis intel·ligents poden equilibrar la xarxa elèctrica cap a un model en el qual la gestió de la demanda energètica sigui més proactiva. Aquest fet juga un paper primordial en la transformació del mercat de l'energia a la Unió Europea, que podria variar des d'un sistema centralitzat basat en els combustibles fòssils cap a un esquema descentralitzat, basat en les renovables, interconnectat i variable.

Són molts els beneficis que podem obtenir si s'accelera la transformació cap al concepte de microxarxes (micro energy-hubs). D'una banda, els usuaris poden controlar l'energia generada per les seves pròpies instal·lacions de consum. A més, es redueixen les factures energètiques, es fomenta l'ús de les renovables així com del vehicle elèctric i es reforça la seguretat energètica.

BPIE identifica els criteris que s'han de tenir en compte a l'hora de dissenyar els edificis per convertir-los en nuclis de microxarxes energètiques. En primer lloc, i de forma prioritària, maximitzar el nivell d'eficiència energètica. A partir d'aquí, s'identifica la integració de les energies renovables, incorporar una demanda responsable, estimular la capacitat d'emmagatzematge, fomentar l'ús del vehicle elèctric i descarbonitzar la producció de calor i fred, entre d'altres.

La clau per assolir aquests objectius és desenvolupar un marc regulador propici i favorable. Les futures revisions de les legislacions relatives a la edifciación haurien de reflectir aquests conceptes i hi hauria d'haver instruments legislatius que abastin l'ampli contingut del concepte de les microxarxes energètiques.

Publicat: 7 juliol 2016

Catalunya impulsa la inversió en projectes d'eficiència energètica

L'ICAEN aporta 8,3 milions a una plataforma creada per facilitar l'accés al finançament a través d'empreses de serveis energètics.

El Govern de Catalunya ha aprovat impulsar una plataforma d'inversió en projectes d'estalvi i eficiència energètica, destinada a facilitar l'accés al finançament a les empreses de serveis energètics (ESE) perquè incrementin la seva actuació tant en el sector públic com en el privat . La Generalitat, a través de l'ICAEN, aportarà 8,3 milions d'euros a la plataforma, que pretén captar 340 milions d'euros per finançar inversions directament relacionades amb la transició cap a un model energètic més sostenible.

L'instrument està ideat pels departaments de Vicepresidència, Economia i Hisenda i d'Empresa i Coneixement, i s'emmarca en les accions de finançament que impulsa la Unió Europea en aquest àmbit, especialment a través del Pla Juncker.

A partir d'ara, la Direcció General de Promoció Econòmica, Competència i Regulació, l'Institut Català de Finances (ICF) i l'Institut Català d'Energia (ICAEN) treballaran en el disseny de la plataforma i en la selecció del entitat gestora. Aquesta tasca comportarà implicar entitats privades i entitats de crèdit públic en la recerca de noves fórmules de finançament que són necessàries per a la configuració d'un sistema energètic que no es basi en el consum d'energies fòssils.

L'objectiu de la plataforma d'inversió serà impulsar les inversions en mesures d'estalvi i eficiència energètica i en petites instal·lacions d'energies renovables tant en el sector públic com en el sector privat mitjançant empreses de serveis energètics.

La plataforma ha de facilitar a les ESE l'accés al finançament per iniciar nous projectes. La ESE remunerarà la plataforma en funció de la garantia de rendiment del projecte d'estalvi i eficiència energètica. Igualment, l'instrument permetrà agrupar diferents projectes per donar-los volum, el que facilitarà l'avaluació de riscos per part del sector financer.

A part de treballar en el disseny de la plataforma, l'ICF participarà en el cofinançament dels projectes d'estalvi i eficiència energètica que es duguin a terme i gestionarà la interlocució amb els inversors i, si s'escau, amb el Banc Europeu d'Inversions i les entitats financeres.

Publicat: 14 juliol 2016

Utilitzem Cookies per millorar en nostre lloc web i la teva experiència utilitzant-lo. Per trobar més informació i com eliminar-les del teu navegador visita la nostra Política de cookies.

Accepto

EU Cookie Directive Plugin Information